Olet täällä

Suomussalmen kalastusalueen kalaveden osakaskunnat

Alajärvi - Oilola kalaveden osakaskunta

Kalastuskunnalla on vesiä Kiannalla, Kovajärvellä, Alajärvellä sekä Ämmänsaaren eteläpuolella Emäjoen yläosan lahdissa. Pieniä vesialueita on mm. Pieni Pesiöjärvessä ja sen pohjoispuolisissa järvissä sekä Vääkiössä mm. Junnojärvessä. Kalastuskunta myy alueilleen viehe- ja pyydysyksikkölupia. 

Alajärvellä on koskia Kovajoessa, Kuomajoessa ja Alajokeen myydään koskilupia. Alajokeen nousee Kiannasta ajoittain siikoja sekä taimenia ja joessa on harjuksia.

Kalastuslupia: Teboil Suomussalmi Arttu Väisänen (Pirttijärvi), Mauno Moilanen (Alalehto), Aapeli Kemppainen (Kovajärvi)

Lisätietoja: Siht. Raimo Moilanen, Viitostie 426, 89600 Suomussalmi. Puh. 08-720155

Pj. :Arttu Väisänen 050-5439 935

Alanteen kalaveden osakaskunta 

Kalastuskunnan yhtenäinen lupa-alue sijaitsee Vuokkijärven alapuolella Alanteenjärvessä ja Parvajärvessä. Kalastuskunta myy alueilleen viehe- ja pyydysyksikkölupia.

Kalastusluvat: Kari Matero (Hamina), Markku Koivumäki (Lapintie) ja Tuomo Heikkinen (Heikkilä)

Lisätietoja: Kurimontie 11, 89600 Suomussalmi. Puh. 08-710031 

Pj. Juha Heikkinen 0400-185 762

Hossan kalaveden osakaskunta 

Kalastuskunnan vesiä ovat mm. Hossanlahti, Poikkeusjärvi ja osa Öllöriä. Vain Hossanlahdelle myydään matkailuyrityksistä kalastuslupia. 

Lisätietoja: Pj. Markus Oikarinen 040-7414 796  

Siht. Jyrki Oikarinen 0440-365 368, jyrki.oikarinen@kalatalousneuvonta.fi

Kanervan kalaveden osakaskunta 

Kalastuskunnalla on yhtenäinen vesialue Kiantajärvessä ja pienempiä alueita mm. Kuomajärvessä. Kalastuskunta myy alueilleen viehe- ja pyydysyksikkölupia. 
Kalastusluvat: mm. Ämmän Erä-urheilu, Teboil Suomussalmi, Kaarlo Suoniemi Pussitie 2 Suomussalmi kk.  RaimoMoilanen Jysmäntie Suomussalmi kk.

Lisätietoja: Risto Manner 0400-283 175, risto.manner@pp3.inet.fi

 

Korvua-Piispajärven kalaveden osakaskunta 

Suurimmat vesialueet ovat Piispajävessä ja sen ympärillä sekä Korvuanjärvessä, Iso-Konttaisessa, Pyhäjärvessä, Haukijärvessä ja Perankajärvessä. Kalastuskunnat myyvät alueilleen viehe- ja pyydysyksikkölupia. 

Koskikalastusalueita on Mustajoella, Korvuanjoella, Perakajoella, ja pieni alue Piispajoella. 

Kalastusluvat: Pyhäkylän kauppa, Piispajärven kauppa
Lisätietoja: Pyhäkyläntie 7, 89780

Puheenjohtaja Pertti Kaikkonen. Puh. 08-739402 

 

Näljängän kalaveden osakaskunta 

Yhteystiedot: Jorma Nissinen, Isopalontie 22 b, 89680 Vaaranniva 0400-274771, Sähköposti:  jorma.nissinen@kajaani.net

 

Pesiön kalaveden osakaskunta 

Vesialueet ovat Pesiönjärvessä ja siitä etelään Vaatojärvessä, Hoikkajärvessä sekä Iso-Lahnasen ja Laajanjärven ympäristössä. Kalastuskunta myy alueilleen viehe- ja pyydysyksikkölupia. Varisjoen yläosaan myydään koskikalastuslupia.

Kalastusluvat: Arvo Korhonen (Lehtiaho), Mauno Juntunen (Järvelä), Matti Laukkanen (Kivikko), Arto Manninen (Korpikylä)
Lisätietoja: Pj. Arto Manninen 040-7016 975, artom7@gmail.com

Saarijärven kalaveden osakaskunta 

Kalastuskunta myy lähes koko Saarijärven kattavia viehe- ja pyydysyksikkölupia. Saarijärven länsipuolella on useita kalastuskunnan lampia, jotka ovat vain osakkaiden käytössä. Hossanjoen vedet kuuluvat Reinikankosken yhteislupa-alueeseen.

Kalastuslupia: Jouko Kela

Lisätietoja: Pj. Jouko Kela  040-503 8713, jouko.kela@luukku.com

Siht. Tapani Seppänen 0400-192 612, tapani.seppanen@luukku.com

Selkoskylän kalaveden osakaskunta 

Kalastuskunnan vedet ovat Kellojärvessä ja sen ympärillä olevissa pienemmissä järvissä ja lammissa sekä Iso-Kukkurin ja Joukojärven eteläreunoilla.

Kalastuslupia: Pentti Juntunen (Taipale)
Lisätietoja: pj. Veli Kinnunen 0500-296446

Vuokin kalaveden osakaskunta 

Kalastuskunnalla on laajat vesialueet Vuokkijärvessä, mutta kalastajan tulee huomioida säännöstellyn järven entisillä rannoilla olevat useat yksityisvesialueet. Myös Yli-Vuokissa mm. Salmijärvessä, Palojärvessä, Aittojärvessä, Viiankijärvessä, Murhijärvessä ja Hietajärvessä on kalastuskunnan vesiä. Vuokkijärven eteläpuolella Jumaliskylällä ja Keskisellä sekä pohjoisessa Purasjärvellä sijaitsee kalastuskunnan vesiä.

Kalastuskunta myy alueilleen viehe- ja pyydysyksikkölupia. 
Vuokkijärveen laskee useita jokia, joilla oleville vesilleen kalastuskunta myy koskikalastuslupia. Kookkaimmat koskialueet ovat Yli-Vuokin alimmat kosket Kiuaskoski, Haapokoski ja Haaponiva. Pienempiä jokia ovat mm. Keskisenjoki ja Jumalisjoki. 
Kalastusluvat: Ämmänsaaren Esso, Jumaliskylän kauppa, Parturi-kampaamo Raija Pöllänen (Sanginaho) ja Pauli Heikkinen (Pehkolanvaara)

Lisätietoja: Pj. Pauli Heikkinen Hepola-Pehkolantie 43 A, 89830 Ala-Vuokki.  

 

Ylä-Kiannan kalaveden osakaskunta 

Kalastuskunnalla on laajat vesialueet Kiantajärven pohjoisosassa Kolikkasalmesta ylöspäin. Pienempiä vesialueita löytyy Kuurtojärveltä, Jaappaasta, Paukuttajasta, Tormuanjärveltä sekä Hossanjoen keskijuoksulta. Kalastuskunta myy alueilleen viehe- ja pyydysyksikkölupia. 

Kiantaan laskevista koskikalastuskohteista merkittävin on Hossajoen Raaninkosken alue, jolle myydään yhteislupaa Metsähallituksen kanssa. Jokivesiin kuuluu alueita Karttimojoella, Piispajoen alaosalla, Mustajoella, Saarijoella ja Myllyjoella.

Kalastusluvat: Ämmänsaaren Esso, Kiannanniemen kauppa, Mauri Juntunen (Kallio), Törmäsen kauppa ja TB-Juntunen (Juntusranta)
Lisätietoja:   Pj. Jouni Heikkinen 050-3764560, heikkinen.jouni@pp.inet.fi

Siht. Kaarlo Härkönen 0400-186 231, kaarlo.harkonen@pp1.inet.fi

 

 Valtion vesialueet

Metsähallituksella on Suomussalmella laajoja kalavesiä isoilla järvillä ja paljon pieniä järviä ja lampia jotka ovat valtion metsien keskellä. Kalastuksen selkeyttämiseksi muutamien vesialueiden kalastusoikeuksia on vuokrattu tai vaihdettu kalastuskuntien kanssa. 

Suosittuja urheilukalastuskohteita ovat Hossa, Yli-Vuokki ja Seitenahveninen. Muita koskikalastuskohteita löytyy mm. Piispajoelta, Mustajoelta, Perankajoelta, Näljänkäjoelta ja Naamankajoelta sekä useilta pienemmiltä joilta. 
Kalastuslupia: mm. Ämmänsaaren Esso ja TB, Ala-Vuokin kauppa,Hossan matkailuyrt., Alassalmen Erämökit, Arolan maatila (Juntusranta), Domnan pirtti (Kuivajärvi)

 

Metsähallituksella on Suomussalmella laajoja kalavesiä isoilla järvillä ja paljon pieniä järviä ja lampia jotka ovat valtion metsien keskellä. Kalastuksen selkeyttämiseksi muutamien vesialueiden kalastusoikeuksia on vuokrattu tai vaihdettu kalastuskuntien kanssa. Valtion vesien sijaintiin voi tutustua Retkikartta.fi palvelun avulla.

Suosittuja urheilukalastuskohteita ovat Hossa, Yli-Vuokki ja Seitenahveninen. Muita koskikalastuskohteita löytyy mm. Piispajoelta, Mustajoelta, Perankajoelta ja Korvua-Näljänkäjoen yhteilupa-alueelta  sekä useilta pienemmiltä joilta.

Lisätietoja ja kalastusluvat: Metsähallitus /www.eraluvat.fi