Olet täällä

Sotkamon kalastusalueen kalaveden osakaskunnat

Paltaniemen-Jormuan kalaveden osakaskunta 

Rehjan länsipuoli sekä Kontinjärvi ovat kalastuskunnan vesialuetta. Vesissä on verkkokalastajille muikkuja ja vapakalastajille haukia, kuhia sekä jalokaloja. Petäisenniskan ja Kuluntalahden venesatamasta pääsee hyvin vesille ja Rehjansaaressa on tulipaikkoja ja vuokramökkejä.

Luvanmyyjät: Ase- ja optiikkahuolto Korhonen Kajaani, Neste Kontiomäki.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Heikki Punju puh. 050-3722 910, punju.heikki@gmail.com

Jormaskylän kalaveden osakaskunta

Tärkeimmät järvialueet ovat Nuasjärven eteläpuoli ja Jormasjärvi. Molemmissa on hyviä hauki-, kuha-, siika- ja muikkuapajia verkko- ja vapakalastajille. Jormasjoki ja Tuhkajoki ovat suosittuja koskikalastuskohteita.

Kalastusluvat: Ase ja Optiikkahuolto Korhonen Kajaani, Intersport Piipponen Sotkamo, www.kalakortti.com .

Lisätietoja: Puheenjohtaja Petri Komulainen, puh. 044-5758 561.

Nuaskylän kalaveden osakaskunta

Tärkeimmät vesialueet ovat Nuasjärven pohjoispuoli sekä Tenetinvirta ja osa Pirttijärveä. Vapakalastajille on haukia, ahvenia, kuhia sekä satunnaisesti taimenia. Kalavesiin kuuluvat Nuasjärven pohjoispuolella olevat järvet ja lammet. 

Kalastusluvat: Intersport Piipponen Sotkamo, Ase- ja Optiikkahuolto Korhonen, Kajaani.

Lisätietoja: Puhennjohtaja Pekka Meriläinen puh. 050-3806449.

Ylisotkamon kalaveden osakaskunta

Osakaskunnalla on laajat järvialueet Sotkamon reitillä, joihin kuuluvat Iso-Kiimanen, Kaitainjärvi ja Pirttijärven yläosa sekä osin Sapso- ja Kiantajärvet. Järvissä on mm. muikkua ja siikaa verkko- ja nuottakalastajille ja haukea, kuhaa, ahventa ja jalokaloja vapakalastajille. Muita järviä ovat mm. Sotkamojärvi, Sumsajärvi, Tervajärvi ja Kusianjärvi. Metsissä virtaavalla Kusianjoella on koskikalastuspaikkoja ja joen kalastoa täydennetään satunnaisesti kalanpoikasten ja pyyntikokoisten taimenten istutuksilla.

Kalastusluvat: Intersport Sotkamo, Neste Sotkamo.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Vesa Tolonen, puh. 0400-218 449.

Sihteeri Veijo Vartiainen 040-7327835,  veijo.vartiainen@sotkamo.net

 Ontojoen kalaveden osakaskunta

Kalastuskunnan vesialueet ovat Kalliosen voimalaitoksen alapuolella Kiikarilammessa ja Iso Kiimasen Kurikkalahdessa. Kiikarilammen alapuolinen virta on kalaisa uisteluvesi.

Lisätietoja: Pekka Hakkarainen, 040-9319221.

Ala-Sotkamon kalaveden osakaskunta

Osakaskunnalla on isoja järvialueita Sotkamon reitillä, joihin kuuluvat Kianta- ja Sapsojärvien länsiosat, osa Pirttijärveä ja Tenetinvirtaa sekä Nuasjärven itäpää. Järvissä on mm. muikkua ja siikaa verkkokalastajille ja haukea, kuhaa, ahventa ja jalokaloja vapakalastajille. Maaselän Hoikanlampi on osakaskunnan ylläpitämä istuta ja ongi -kohde. Kiantaan laskee etelästä pieni Kiantajoki.

Kalastuslupia: Intersport Sotkamo, Maanselän Etappi.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Oiva Korhonen puh. 040-7328174 ja sihteeri Veijo Lipponen puh.050-5468314, veijo.lipponen@luukku.com

Laakajärven kalaveden osakaskunta

Osakaskunnan suurimmat vesialueet ovat Laakajärven eteläosassa. Laakajärvi on kookas kalavesi, jossa on muikkua, siikaa, haukea ja taimenia. Koskikalastusmahdollisuuksia on Petäjäkoskessa, sekä pienemmillä latvajoilla Ukonjoella ja Salmisenjoella. Muita Laakajärven alueen kalapaikkoja ovat kirkasvetinen Älänne, jossa on mainio muikkukanta ja Hiidenjärvi tunnetaan maukkaista "murokkaista" eli kääpiösiioistaan. 

Kalastuslupia: Laakajärven kyläkauppa.

Lisätietoja: Pj. Reijo Mulari 0400-162 747, 050-5269 966, reijo.mulari@tornator.fi.

Tipasojan kalaveden osakaskunta 

Tipasojan osakakunnan vedet ovat pääosin vierekkäin virtaavien Tipasjoen ja Lontanjoen joki- ja järvireittien varrella. Pienet joet ovat suosittuja koskikalastuskohteita. Alueella on paljon lampia ja pieniä järviä. Suurin järvi on Iso-Tipasjärvi. Suosittuja pilkkivesiä ovat mm. Iso- ja Pieni Valkeinen, Räätäjärvi ja Herttuajärvi.

Kalastuslupia: Sotkamon urheiluliikkeet, Välikosken lomamökit.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Martti Kähkönen 040-7312 621

Metsähallitus

Valtiolla on runsaasti pienvesiä Sotkamon eteläosissa Laakajärven, Maanselän ja Hiidenportin alueilla sekä Sotkamon pohjoisosissa. 

Lisätietoja ja kalastusluvat: Metsähallitus / www.eraluvat.fi