Olet täällä

Virkistyskalastus

Suomussalmen Ämmänsaaren vanha koskiuoma muodostaa lampimaisen virkistyskalastuskohteen. Jalonuoma on todellinen lähikalastuskohde, joka sijaitsee aivan hotellin ja kylpylän ikkunoiden alla. Lähellä ovat myös muut taajaman ja Jalonniemen palvelut sekä tori ja leikkipuisto. Jalonniemen Puistomainen eteläranta on erittäin helppokulkuinen. Vanhan kosken rantaviivaa seuraa vetomöljän kiveys ja muutamien metrien päässä penkalla kulkee kävelytie. Itäpäässä uoman yli johtaa kävelysilta. Pohjoisranta on metsää ja jyrkkä penkka on hieman haasteellisempi vaihtoehto. Vastarannalle ei välttämättä...

Manamansalo on tieyhteyksin saavutettava saari keskellä Kainuun mereksi kutsuttua Oulujärveä. Sen reunustamilta hiekkarannoilta avautuu hienot näkymät Oulujärven suurille, merellisen aavoille selkävesille. Manamansalo kuuluu osittain Oulujärven retkeilyalueeseen ja Unescon suojeluksessa olevaan Geopark-verkostoon. Karujen hiekkarantojen reunustamasta saaresta löytyy hienoja, jäkälän peittämiä, avaria mäntykankaita joiden lomassa pilkahtelee kristallinkirkkaita lampia. Retkeilijöitä palvelevat merkityt polkuverkostot, laavut ja nuotiopaikat. Alueella viihtymistä lisää kesäisin avoinna oleva...

Saarijärven virkistyskalastuskohde sijaitsee Puolangalla, vanhojen metsien suojelualueella. Saarijärvi on erämainen luonnonkalaston kohde jossa saaliina ovat ahvenet ja hauet. Rauhallisen kohteen kalastoa hoidetaan satunnaisilla taimenen ja harjuksen istutuksilla. Soutuveneen käyttö on sallittu Saarijärvessä. Alueella on polkuverkosto, laavuja ja tulentekopaikkoja.    

Syväjärvi on kaksiosainen, kirkasvetinen metsäjärvi. Järven molemmat päät ovat syvät ja jyrkkärantaiset. Järven rannat ovat pääosin kuivaa mäntykangasta. Järven ympäri kiertää noin 6 km:n pituinen helppokulkuinen rantapolku, jonka varrella on honkalaavu ja useita nuotiopaikkoja. Syväjärvi sopii erinomaisen hyvin kalastus- ja retkeilykohteeksi myös perheille ja ryhmille.    

Vienan Karjalasta alkunsa saava pienten järvien, virtojen ja koskien helminauha lähes asumattomassa Kainuun korvessa Suomussalmella itärajan pinnassa sijaitseva Yli-Vuokki on pitkänomaisten järvien, pienten lompoloiden ja koskivirtojen muodostama virkistyskalastusalue. Alueen vedet puikkelehtivat avarien mäntykankaiden ja kelohonkien lomassa. Näistä puhtaista, mutta tummansävyisistä vesistä saadaan säännöllisesti vauraita ahvenia, minkä johdosta aluetta voi lämpimästi suositella näiden piikkieväisten sahakylkien kalastuksesta kiinnostuneille. Järviä...

Seitenahveninen on Suomussalmen kupeessa sijaitseva pieni metsäjärvi. Alue on helposti saavutettava lähivirkistyskohde, joka soveltuu koko perheen ulkoilupaikaksi.

Laahtanen on Ristijärvellä harjujen painanteessa sijaitseva metsäjärvi. PYYNTIKOKOISIEN LOHIKALOJA EI  ENÄÄ LAAHTASEEN ISTUTETA! Kesänvanhoja siianpoikasia istutetaan vuosittain. Laahtasessa kasvaa pyydettäväksi komeita siikoja, ahvenia ja haukia. Kalastuksen näkökulmasta kiinnostavuutta lisäävät järven rikkonaiset rannat, saaret ja huomattavat syvyysvaihtelut. Lisätietoja: www.eraluvat.fi

Ala-Sotkamon osakaskunnan omistamalle vesialueelle Vuokatissa ei  istuteta enää onkikokoista lohikalaa. Kalakantaa elvytetään tulevina vuosina siianpoikasistutuksilla  ja siirtoistuttamalla Jättiahvenia lähijärvistä. Viehekalastus on sallittua kalastonhoitomaksulla ja onginta/pilkiminen on sallittua ilman eri maksua. Ala-Sotkamon  kalastuskunta asettaa vesialueelle verkon silmäkoon rajoituksia. Rajoituksita  ilmoitetaan  Sotkamo lehdessä. Lisätietoja Veijo Lipponen puh. 050 546 8314 Päivitetty 17.11.2017

MATKAILUKALASTAJAN VIRKISTYSKALASTUSKOHDE (tiedot päivitetty 17.11.2017) Maanselän  Hoikanlammen virkistyskalastuskohde on helppo tavoittaa. Hoikanlampi  on Kajaani – Joensuuntien ( valtatie 6.) varrella noin 30 km Vuokatista  etelään. Virkistyskalastuskohde  on  matkailuyritys Maanselän Etapin välittömässä läheisyydessä.  Kalastajilla  on myös kohtu-hintainen majoitusmahdollisuus  Etapin lomamökeissä.  Maaseudun keskellä sijaitsevan  17 hehtaarin suuruisella metsälammella on aina rauhallinen kalastustunnelma. ...

Paljakan Kalastuspuisto on todellinen perheen kalaskohde, joka sijaitsee Puolangan vaara-alueella, Paljakan matkailukeskuksen ytimessä. Kauniin vaaramaiseman syleilyssä sijaitsevalla, noin kilometrin pituisella puistomaisella alueella, on neljä lampea kahden taimenjoen risteyksessä.  Puistomaisella alueella on helppo liikkua kivituhkapolkuja, pitkospuita ja jokien yli johtavia siltoja pitkin. Kalastusta helpottamassa on lisäksi yhteensä yhdeksän laituria. Kalastuspuistossa on piknic alue,  kaksi kotaa ja  kalankäsittelytila.  Paljakan Kalastuspuistossa on helppo tutustua...

Sivut