Olet täällä

Virkistyskalastus

Suomussalmen Ämmänsaaren vanha koskiuoma muodostaa lampimaisen virkistyskalastuskohteen. Jalonuoma on todellinen lähikalastuskohde, joka sijaitsee aivan hotellin ja kylpylän ikkunoiden alla. Lähellä ovat myös muut taajaman ja Jalonniemen palvelut sekä tori ja leikkipuisto. Jalonniemen Puistomainen eteläranta on erittäin helppokulkuinen. Vanhan kosken rantaviivaa seuraa vetomöljän kiveys ja muutamien metrien päässä penkalla kulkee kävelytie. Itäpäässä uoman yli johtaa kävelysilta. Pohjoisranta on metsää ja jyrkkä penkka on hieman haasteellisempi vaihtoehto. Vastarannalle ei välttämättä...

Manamansalo on tieyhteyksin saavutettava saari keskellä Kainuun mereksi kutsuttua Oulujärveä. Sen reunustamilta hiekkarannoilta avautuu hienot näkymät Oulujärven suurille, merellisen aavoille selkävesille. Manamansalo kuuluu osittain Oulujärven retkeilyalueeseen ja Unescon suojeluksessa olevaan Geopark-verkostoon. Karujen hiekkarantojen reunustamasta saaresta löytyy hienoja, jäkälän peittämiä, avaria mäntykankaita joiden lomassa pilkahtelee kristallinkirkkaita lampia. Retkeilijöitä palvelevat merkityt polkuverkostot, laavut ja nuotiopaikat. Alueella viihtymistä lisää kesäisin avoinna oleva...

Saarijärven virkistyskalastuskohde sijaitsee Puolangalla, vanhojen metsien suojelualueella. Saarijärvi on erämainen luonnonkalaston kohde jossa saaliina ovat ahvenet ja hauet. Rauhallisen kohteen kalastoa hoidetaan satunnaisilla taimenen ja harjuksen istutuksilla. Soutuveneen käyttö on sallittu Saarijärvessä. Alueella on polkuverkosto, laavuja ja tulentekopaikkoja.    

Syväjärvi on kaksiosainen, kirkasvetinen metsäjärvi. Järven molemmat päät ovat syvät ja jyrkkärantaiset. Järven rannat ovat pääosin kuivaa mäntykangasta. Järven ympäri kiertää noin 6 km:n pituinen helppokulkuinen rantapolku, jonka varrella on honkalaavu ja useita nuotiopaikkoja. Syväjärvi sopii erinomaisen hyvin kalastus- ja retkeilykohteeksi myös perheille ja ryhmille.    

Vienan Karjalasta alkunsa saava pienten järvien, virtojen ja koskien helminauha lähes asumattomassa Kainuun korvessa Suomussalmella itärajan pinnassa sijaitseva Yli-Vuokki on pitkänomaisten järvien, pienten lompoloiden ja koskivirtojen muodostama virkistyskalastusalue. Alueen vedet puikkelehtivat avarien mäntykankaiden ja kelohonkien lomassa. Näistä puhtaista, mutta tummansävyisistä vesistä saadaan säännöllisesti vauraita ahvenia, minkä johdosta aluetta voi lämpimästi suositella näiden piikkieväisten sahakylkien kalastuksesta kiinnostuneille. Järviä...

Seitenahveninen on Suomussalmen kupeessa sijaitseva pieni metsäjärvi. Alue on helposti saavutettava lähivirkistyskohde, joka soveltuu koko perheen ulkoilupaikaksi.

Laahtanen on Ristijärvellä harjujen painanteessa sijaitseva metsäjärvi. LOHIKALOJEN ISTUTUKSET ON LOPETETTU! Laahtasessa kasvaa kuitenkin edelleen komeita siikoja, ahvenia ja haukia. Kalastuksen näkökulmasta kiinnostavuutta lisäävät järven rikkonaiset rannat, saaret ja huomattavat syvyysvaihtelut. Lisätietoja: www.eraluvat.fi

LOHIKALAJÄRVI KESKELLÄ MATKAILUKESKUSTA Kirkas vesi, helppo tavoitettavuus, sekä sijainti Vuokatin matkailupalvelujen keskellä ovat Särkisen virkistyskalastuskohteen valtteja. Monelle kirjolohen kalastajalle Särkinen on tuttu erilaisten kalastustapahtumien kautta. SM-lohipilkki, nuorten PM-pilkki, lohipilkki CUP ja FishKatti soutu-uistelukilpailu ovat keränneet järvelle satoja kalastajia.  ( TOISTAISEKSI KIRJOLOHIEN ISTUTUKSET ON LOPETETTU /päivitys 2016) Avovesiaikaan Särkisen kirjolohia voi tavoitella rannalta virvelöiden tai veneestä uistellen. Koska rannat ovat pääasiassa laakeata...

MATKAILUKALASTAJAN LOHIKALAKOHDE Maanselän Hoikanlammen hoidettu virkistyskalastuspaikka on erittäin helppo tavoittaa. Hoikanlampi on Kajaani – Joensuu tien (valtatie-6) varrella noin 30 kilometrin päässä Vuokatista. Lampi sijaitsee Maaselän etapin matkailuyrityksen vieressä. Suojaisan metsän keskellä olevalla kapealla ja noin kilometrin mittaisella lammella on rauhallinen kalastustunnelma. Hoikanlammin ympärille on rakennettu parkkipaikka, kesäkalastuslaiturit ja laavu nuotiopaikkoineen. Kalasto ja hoito Lammen tavoitelluin ja tavallisin saaliskala on kirjolohi. Myös ahvenia ja haukia...

Paljakan Kalastuspuisto on todellinen perheen kalaskohde, joka sijaitsee Puolangan vaara-alueella, Paljakan matkailukeskuksen ytimessä. Kauniin vaaramaiseman syleilyssä sijaitsevalla, noin kilometrin pituisella puistomaisella alueella, on neljä lampea kahden taimenjoen risteyksessä.  Puistomaisella alueella on helppo liikkua kivituhkapolkuja, pitkospuita ja jokien yli johtavia siltoja pitkin. Kalastusta helpottamassa on lisäksi yhteensä yhdeksän laituria. Kalastuspuistossa on piknic alue,  kaksi kotaa ja  kalankäsittelytila.  Paljakan Kalastuspuistossa on helppo tutustua...

Sivut