Olet täällä

Koskikalastus, Sotkamo

KOSKINEN PIKKUJOKI Lännestä Jormasjärveen laskee pieni Tuhkajoki. Kolmisopen järvestä alkava jyrkkä Tuhkajoki putoaa kahdessa koskessa lähes 35 metriä. Niskalankoski on heti järven luusuassa. Koskien välillä on rauhallisempaa virtaa ja Tuhkakylän kohdalla kuohuvaa toinen jyrkkä parikilometrinen koskitaival. Loppumatkalla joki virtaa rauhallisina nivoina kohti Jormasjärveä.  Koskikalastus keskittyy siltojen tuntumaan ja näissä kohteissa tavallisin saalis on reilun kokoinen istukaslohi. Viisikilometriseltä pikkujoelta löytyy rauhallisia alueita esimerkiksi yläjuoksulta missä ei ole...

SUOSITTU KOSKIKALASTUSKOHDE Jormaskosket virtaavat maalaismaisemassa. Joki on niittyjen ja peltojen keskellä painanteessa, joten asutuksesta huolimatta koskilla saa liikkua mukavasti omassa rauhassa. Kalastajan tulee kuitenkin huomioida laitumien aidat ja muutamat rantasaunat. Koskien rannoilla ei ole nuotiopaikkaa, mutta valtatien huollettu levähdyspaikka sijaitsee sopivasti Jormaskoskien puolivälissä. Kalastuksen kannattaa aloittaa aivan sillan kupeesta ja etsiä lisää kalapaikkoja ylä- ja alavirralta. Niskalta alavirtaan on metsän siimeksessä virtaavaa, paikoin moniuomaista koskea. Ennen...

LOHIKALOIN HOIDETTU ISO VIRTA Ontojokea pitkin virtaavat Kuhmon laajan vesistöt Sotkamon järviin. Joessa olivat aikoinaan komeat kosket, jotka nyt pyörittävät Katerman ja Kallioisen voimalaitoksia. Kahden voimalaitoksen välillä on lähes kymmenen kilometrin runsasvirtainen jokialue. Asutus on keskittynyt hieman sivummalle Ontojoen kylälle ja Ontojoki virtaa koko matkallaan metsän keskellä. Ontojoki on mielenkiintoinen kookas kalavirta. Varsinaista koskea ei ole, vaan joki on leveää uistelu- ja vapakalastusvirtaa. Kalastuskohteena sitä voi verrata Kajaaninjokeen tai Tammerkoskeen, mutta...

Suosittuja, hoidettuja ja kalaisia pienvesistöjä Sotkamosta itään, Tipasojan ja Lontan kylillä virtaa kaksi vierekkäistä joki- ja järvireittiä etelästä pohjoiseen. Molemmat laskevat Sotkamon isoihin järviin. Lontanjoki virtaa Sapsojärveen ja Tipasjoki Kiimasjärveen. Koska molemmat joet kuuluvat yhteen kalastusalueeseen, löytyy yhdellä koskiluvalla kalastettavaksi kymmeniä mielenkiintoisia kalakoskia. Tipasjoen alueen suosituimmat kosket tavoittaa autoillen. Kalakohteisiin on opasteita Hiidenporttiin vievän Tipasojantien varrella. Alajuoksu on maalaismaisemaa. Toisaalta alueelle ovat...