Olet täällä

Koskikalastus

KIANTAAN LASKEVA VAELLUSKALAJOKI Hossa Suomussalmen kunnan koillisnurkassa on kenties maamme monipuolisin kalastusmahdollisuuksien tarjoaja. Paitsi monenlaisia jalokaloin hoidettuja lampia ja järviä luikertelee ” kalastajan paratiisissa” myös Hossanjoki sekä rypäs pienempiä jokia ja puroja. Perho- ja koskikalastajan ykköskohde on Hossanjoki, joka on kunnostettu uittoperkuiden jäljiltä. Joesta on varattu parin kilometrin mittainen siivu pelkästään perhokalastukseen. Myös viehekalastajalle riittää mielenkiintoisia koskia- ja virtajaksoja. Hossanjoen tavallisimpia saaliita ovat istukastaimenet...

Suomussalmen kunnan koillisosassa sijaitseva Hossan kansallispuisto on mäntykankaiden verhoamaa harjumaisemaa, jonka välissä kiertelee järvien, jokien ja purojen reittivesiä. Lisäksi alueella on lukematon määrä yksittäisiä kristallinkirkkaita suppalampia. Hossan vedet sijoittuvat pienelle alueelle, jossa voi kalastaa järvillä ja lammilla. Koskikalastajan kannattaa suunnata Hossanjoelle tai alueen muille virtavesille. Alueella on luontaisesti vahvat ahven- ja siikakannat, minkä lisäksi useisiin järviin ja lampiin tehdään lohikalojen poikasistutuksia. Hyvien ravinto-olosuhteiden myötä istukkaat...

PIENI KIRJOLOHI ISTUTUKSIN HOIDETTU JOKI MAALAISMAISEMASSA Mainuanjärvestä alkava joki virtaa paljolti verkkaisina suvantoina, mutta aina muutaman kilometrin välein on rauhallisesti kuohuvia koskia. Mielenkiintoisin koskikalastusalue  löytyy joen alajuoksulta, ennen kuin joki laskee Oulujärveen.  Kalapaikoille löytää käätymällä Kajaani-Kokkola tieltä (valtatie-28) noin 25 km Kajaanista Vuoreslahdentielle. Joki kuohuaa tien ali Kosken kylällä (Vuoreslahdentie 3312). Sillan korvassa on Kosken entinen koulu, joka toimii Koskikartano nimellä kylätalona. Suosituin koskialue on noin puoli...

SYVÄJOKI ON PERHOKALASTAJAN ERÄMAINEN EKOKOSKIKOHDE Syväjoen – Lietejoen vesistö alkaa lukuisista vaara-alueen lähteistä ja puroista. Koskikalastukseen sopivaa metsäjokea on noin 20 kilometriä. Vesistön näyttävin luontokohde ja mukava retkikohde on Syväjoessa oleva Komulan köngäs, joka on yli kymmenen metriä korkea kaksihaarainen vesiputous. Pienimuotoisen vesistön jokiluonnon arvosta kertoo se, että joista pyydettiin aikoinaan merilohia ja jokihelmisimpukoita ja se, että vesistössä on edelleen luonnovaraisesti lisääntyvä taimenkanta. Syväjoki on perhokalastus- ja ekokalastusaluetta, kun...

Vuosangan perukan rauhalliset pikkukosket Kellojärven vesistön koskikalastuspaikat alkavat Vuosangasta Kuivajärven yläpuolen metsäalueella virtaavista Vuosanganjoen koskista. Ne kuuluvat valtion vesiin ja kalastetaan Metsähallituksen vapaluvalla. Kymmenen kilometriä pitkän Kellojärven pohjois- ja eteläpäässä kuohuvat Vieksin kalavedenosakaskunnan kosket. Pohjoisesta, Koskenmäen kylän kohdalta Korpijärven kautta Kellojärveen laskee Hiidenkoski. Kellojärven eteläpäässä vedet jatkavat matkaansa Konapinkoskessa. Vuosanganjoki Kellojärven reitin ylimmät kosket kuohuvat Kuhmon pohjoisosassa...

KIRJOLOHI ISTUTUKSIN HOIDETTU JOKI MAALAISMAISEMASSA Käkilahteen laskeva Vuolijoki on 1990-luvun alussa kunnostettu ja elvytetty koskikalastuskohde. Joen vesi on ajoittain humuksen värjäämää, mutta joen kalakanta on mielenkiintoinen ja siitä saadaan hyviä saaliita. Saalisvarmin ja suosituin kalastuskohde on Vuolijoen kirkonkylän tuntumassa oleva Tupalankoski. Pyyntikokoisten lohikalojen säännölliset istutukset takaavat kosken saaliit. Tupalankosken  löytää jättämällä auton hautausmaan pysäköintialueelle ja kävelemällä pururataa joelle.  Pururataa pitkin on reilun puolen kilometrin...

EKOKALASTUSALUE TAIMENEN PERHOKALASTAJILLE Luvanjoen vesistö laskee idästä Emäjokeen. Yli 50 kilometriä pitkä reitti alkaa Venäjän rajan tuntumasta ja kulkee muun muassa Mikitänjärven, Luvanjärven, Nuottijärven ja Salmijärven sekä useiden Jokien ja koskien kautta. Tunnetuin koski on jyrkkä ja kaunis Luvankoski. Samankaltaisia koskia ovat Kynäkosket ja Nuottikoski. Mikitänjoelta löytyy myös koskikalastajia kiinnostavia pieniä metsäjokia. Nuottikoski on Salmen osakaskunnan vesiä, Kynäkosket on ekokalastusalue ja Luvankoskesta ylöspäin ovat Moisio-Luvan osakaskunnan lupa-alueet. KYNÄKOSKET...

PITKÄ ERÄMAINEN JOKI Kutujoen ja Tervajoen vesistö. Vesistö laskee Otermajärven ja Kutujoen kautta Oulujokeen. Kutujoen Autiokoski alittaa Kajaani-Oulu tien (valtatie 22) pari kilometriä Vaalasta länteen.  Kutujoen koskikalastusalue alkaa Otermajärvestä ja päättyy Järvenjärveen eli Yläjärveen. Kutujoen kalastusyhtymän luvalla saa kalastaa Petäjäkosken rauhoitusaluetta lukuun ottamatta noin 15 kilometriä pitkän yhtenäisen jokitaipaleen. Vesistön latvoilla metsässä virtaavalla Tervajoella on pieniä puromaisia retkeilijän jokikalastusmahdollisuuksia. Siellä kalastetaan Oterman...

PITKÄT ERÄMAISET JOET KESTÄVÄN KALASTUKSEN SÄÄNNÖILLÄ Naamankajoki ja Näljänkäjoki kuuluvat laajaan Korvua-Näljänkäjoen yhteislupa-alueeseen. Alue on 110 km pitkä jokikalastuskohde viehekalastukseen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun harvaan asutuilla rajamailla. Lupa-alueeseen kuuluu yli 60 koskea ja lisäksi lukuisa määrä pienempiä virtapaikkoja seitsemän eri osakaskunnan, yhden yksityistilan sekä Metsähallituksen vesialueilla. Alueella on siis runsaasti tilaa kalastaa.  Pääkohdekalana alueella on harjus, mutta paikoittain on mahdollisuudet myös taimeneen. Kalasto on pääosin...

PITKÄT ERÄMAISET JOET KESTÄVÄN KALASTUKSEN SÄÄNNÖILLÄ Korvuanjoki ja Korpijoki kuuluvat laajaan Korvua-Näljänkäjoen yhteislupa-alueeseen. Alue on 110 km pitkä jokikalastuskohde viehekalastukseen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun harvaan asutuilla rajamailla. Lupa-alueeseen kuuluu yli 60 koskea ja lisäksi lukuisa määrä pienempiä virtapaikkoja seitsemän eri osakaskunnan, yhden yksityistilan sekä Metsähallituksen vesialueilla. Alueella on siis runsaasti tilaa kalastaa.  Pääkohdekalana alueella on harjus, mutta paikoittain on mahdollisuudet myös taimeneen. Kalasto on pääosin...

Sivut