• Merkkejä kalaisasta järvestä Kiannalla

  • Kiannan Niskanselkää

Open map

Olet täällä

Kiantajärvi ja Vuokkijärvi

 KIANTA ON KUULU SEKÄ MUIKKU- ETTÄ LOHIVETENÄ JA VUOKKI HAUKI APAJANA

 

Kiantajärvi

Runsaan 15 000 hehtaarin laajuinen, sokkeloinen ja noin 50 kilometrin pituinen Kiantajärvi on arvostettu kalavesi. Kianta on säännöstelty, mutta kesällä vesi on yleensä tasaisesti aivan ylärajassaan. Kalasto on vuosikymmenien aikana sopeutunut säännöstelyyn ja järvessä on hyvä muikkukanta, joka puolestaan kasvattaa uistelijoita kiinnostavaa petokalastoa. 

Hauen, ahvenen ja siian lisäksi myös taimen ja järvilohi menestyvät Kiannassa. Edellisten lisäksi kuha on kotiutumassa Suomussalmen järvien kalastoon. Kiantaan laskee useita taimenjokia joissa on luonnonvaraisesti lisääntyvää lohikalastoa. Kiantajärven hyvät saaliit ovat kuitenkin pääosin tulosta säännöllisistä istutuksista. Kiantajärvellä on taimenen lisäksi panostettu myös järvilohen istutuksiin ja niistä on saatu hyviä tuloksia. Esimerkiksi 6,5 kg saaliskala on määritelty kuuden vuoden ikäiseksi istukkaaksi. Lohi siis kasvaa hyvin Kiannan muikuilla.

Uistelijan kannalta houkuttelevimmat alueet ovat järven keski- ja luoteisosan Kiekkiselkä ja Horsmaselkä. Taimenta kannattaa etsiä saarten, niemien sekä selkämatalikkojen tuntumasta. Järvilohen taas tapaa useimmiten syviltä selkävesiltä pintavedolla. Kookas hauki viihtyy myös selillä, mutta haukea kannattaa uistella syvemmältä, noin viiden metrin tuntumasta.

Tasaisesti ympäri Kiantajärveä on laskuluiskia. Kiekkiselän Laitasaaressa on 8 hengen aina avoin autiotupa.

Kiantajärven veneenlaskuluiskat ja suuntaa-antavia lohikalojen ottialueita

Järvellä on kymmenkunta veneenlaskupaikkaa, joista suosituimpia ovat:

  • Ämmänsaari, Jalonniskan venesatamassa on valettu laskuluiska.
  • Suomussalmi, Isolahdessa on valettu laskuluiska.
  • Juntusranta, venesatama jossa on laskuluiska.
  • Kiannanniemi, kalasatamassa on valettu laskuluiska.
  • Virtasalmi, kalasatamassa valettu laskuluiska.

Vuokkijärvi

"Jos haluat oppia hauen uistelua, ei kannata lähteä Vuokkijärvelle. Sieltä saa haukia aina ja paljon. Ei siellä taitavaksi opi, luulee vain itsestään liikoja, kun kalaa tulee koko ajan." Näin neuvoi muuan kajaanilainen kilpauistelija.

Suunnilleen puolet Vuokkijärven rannoista on avaraa männikkökangasta ja puolet laakeaa suota. Vuokki on voimakkaasti säännöstelty järvi ja matalilla rannoilla veden korkeuden vaihtelu vaikuttaa laajasti. Kymmenien vuosien aikana kalasto on jo sopeutunut säännöstelyyn ja pitkä, matalarantainen järvi on todella mahtava haukivesi. Esimerkiksi uistelukilpailuissa voittajien saaliit ovat usein yli 20 kiloa. 

Parhaat uistelualueet ovat järven länsipäässä, mutta koko järvi on hyvää haukivettä. Kesäkelillä saaliit tulevat useimmiten suhteellisen syvältä uistelemalla. Tummavetisen järven hauille tarjotaan menestyksellä ärhäkän kirkkaita, usein keltasävyisiä syvännevaappuja.

Järveen istutetaan vuosittain myös huomattava määrä lohikaloja. Se näkyy saalistilastoissa ja kalastajat ovat huomanneet, että vaelluskaloja liikkuu runsaasti myös lähivesissä. Myös kuha on hyvin kotiutunut Vuokkijärveen.

suomi
Lupatiedot päivitetty 
1.1.2018
Luvat: 

SUOMUSSALMEN KALASTUSALUE VIEHEYHTEISLUPA

Lupa-alue: Kianta-, Vuokki- ja Piispajärvi. Lupa-alueen kartassa mustatut yksityisten tilojen vesialueet eivät kuulu luvan piiriin, kalastaja on tarvittaessa velvollinen selvittämään rajat tarkemmin.

HINNAT Henkilökohtaiset luvat: - 7 €/ vrk - 15 €/ viikko - 30 €/ kausi Ryhmä- ja kilpailuluvat: - 14 €/ vrk/ venekunta - 7 €/ vrk/ venekunta/ uistelukilpailun harjoittelupäivä - 5 €/ venekunta/ uistelukilpailu

LUPIEN MYYNTI: www.kalakortti.com /Suomussalmen vieheyhteislupa

TB-Turjanhovi (Ämmänsaari), TB -Juntusranta (Juntusranta), Tauno Seppänen (Kianta), ja Piispajärven kauppa (Piispajärvi)

LUPAEHDOT - Vanhempien tai huoltajiensa mukana olevat alle 15-vuotiaat eivät tarvitse erillistä lupaa. - Pyynnissä olevien vapojen määrää ei ole rajoitettu. - 18-64 vuotiailla oltava lisäksi kalastonhoitomaksu maksettuna.

PYYNTIMITAT - Rasvaevällinen taimen vähintään 60 cm - Rasvaeväleikattu taimen vähintään 50 cm - Järvilohi vähintään 60 cm - Kuha vähintään 42 cm

Lisätiedot:

Jouni Heikkinen puh. 050 3764560 tai  Matti Kela puh. 0400 192615